Strojárska výroba

Naším hlavným cieľom je poskytovať komplexné služby pod jednou strechou v najvyššej kvalite, a to od návrhu foriem a dielov až po ich konštrukciu. Náš kvalifikovaný tím odborníkov flexibilne reaguje na individuálne potreby zákazníkov s dôrazom na precíznosť a stanovené technické požiadavky.

Ing. Sebastian Gerbel, MBA

konateľ spoločnosti

Vysokokvalifikovaní pracovníci

Proces výroby zabezpečujú naši vysokokvalifikovaní pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami. Pri výrobe využívame viaceré stroje, ako napríklad drôtovú rezačku, CNC frézy, hlbičku, rovinnú brúsku a stĺpovú vŕtačku. Aj vďaka týmto technológiám sme schopní vyrobiť výrobky presne podľa požiadaviek zákazníka, či už ide o plastové alebo kovové súčiastky.

Pracovník robí kontrolu prístroja na vsetrekovanie plastov

Návrh dielov a foriem na mieru

Taktiež sme schopní vypracovať CAD návrh dielov a foriem na mieru za pomoci využitia moderných progresívnych CAD/CAM systémov. CAD/CAM riešenia sú určené predovšetkým na konštrukciu v oblasti výroby vstrekovacích foriem. V súčasnosti pracujeme so systémom Pro/Engineer Creo3.0, ktorý nám zjednodušuje následný proces výroby formy.

Zamestnanec vyberá odliatok z formy na mieru

Zákazková výroba

V rámci oddelenia strojárskej výroby zabezpečujeme výrobu presných dielov a kooperačné práce. Do nášho portfólia služieb patrí CNC frézovanie zákazkovej a malosériovej výroby, výroba foriem (na plasty, farebné kovy či zliatiny), výroba tovarovo zložitých prípravkov, elektroiskrové hĺbenie a výroba medených elektród pre EDM priamo v držiaku EROWA.

Súčiastky rôznych veľkostí ležiace na stole

Naše technológie

Vŕtanie a frézovanie

Vŕtacie a frézovacie centrum MCV 750 SPEED
Popis

Je určené na presné, vysoko-rýchlostné obrábanie tvarovo zložitých povrchov, vŕtanie, vyvrtávanie, vystružovanie a rezanie závitov. Automatická výmena nástrojov zo zásobníka umožňuje prácu v automatickom cykle, čo zefektívňuje proces výroby. Posuvy krížového stola a vreteníka je možné využívať súčasne. Stroj je vybavený prívodom vzduchu a chladiacej kvapaliny stredom vretena čo výrazne zvyšuje produktivitu práce.

Základné technické parametre:
Upínacia plocha stola: 1000 x 640 mm
Pozdĺžny pohyb stola - os X: 750 mm
Priečny pohyb stola - os Y: 500 mm
Zvislý pohyb stola - os Z: 500 mm
Maximálne zaťaženie stola: 650 kg
Otáčky hlavného vretena: 0-12.000 ot./min
Otáčky zrýchľovacieho elektro-vretena: 0-60.000 ot./min
Riadiaci systém: Heidenhain iTNC530

Vŕtacie a frézovacie centrum MCV 1016 Quick
Popis

Je určené na presné, vysoko-rýchlostné obrábanie tvarovo zložitých povrchov, vŕtanie, vyvrtávanie, vystružovanie a rezanie závitov. Automatická výmena nástrojov zo zásobníka umožňuje prácu v automatickom cykle. Posuvy krížového stola a vreteníka je možné využívať súčasne. Stroj je vybavený prívodom vzduchu a chladiacej kvapaliny stredom vretena čo výrazne zvyšuje produktivitu práce.

Základné technické parametre:
Upínacia plocha stola: 1300 x 640 mm
Pozdĺžny pohyb stola - os X: 1016 mm
Priečny pohyb stola - os Y: 600 mm
Zvislý pohyb stola - os Z: 600 mm
Maximálne zaťaženie stola: 750 kg
Otáčky hlavného vretena: 0-10.000 ot./min
Riadiaci systém: Heidenhain iTNC530

Elektroiskrové obrábanie

EDM hĺbenie - Charmilles ROBOFORM 350
Popis

Tento stroj umožňuje aj planétové erodovanie a rotáciu osi C. Stroj je vybavený špeciálnou opciou na prepaľovanie otvorov a zásobníkom elektród. Používame ho hlavne na hĺbenie tvarovo zložitých častí foriem a súčiastok.

Základné technické parametre:
Rozmery stola: 500 x 400 mm
X, Y, Z posuvy: 350 x 250 x 300 mm
Max. rozmery obrobku (š x d x v): 780 x 530 x 300 mm
Min/max vzdial. medzi stolom a pinolou: 150/450 mm
Max. hmotnosť elektródy: 50 kg
Max. hmotnosť obrobku: 500 kg
Upínací systém: EROWA

Elektroerozívna rezačka Robocut Alfa-1iC
Popis

Vysokorýchlostná a veľmi presná elektroerozívna rezačka sa využíva na rezanie presných rozmerov súčiastok do vstrekovacích foriem a strižných nástrojov alebo iných veľmi presných súčiastok

Základné technické parametre:
Rozmery stola: 770 x 590 mm
X, Y, Z posuvy: 550 x 370 x 300 mm
Max. rozmery obrobku (š x d x v): 800 x 590 x 300 mm
Max. hmotnosť obrobku: 800 kg

Brúsenie

Rovinná brúska Bernardo BSG 4080 AHD
Popis

Brúska je určená na brúsenie presných rovinných dielov do vstrekovacích foriem a strižných nástrojov alebo iných presných súčiastok.

Základné technické parametre:
Rozmery stola: 405 x 910 mm
X, Y, posuvy: 900 x 400
Max. rozmery obrobku (š x d x v): 800 x 590 x 300 mm
Min/max vzdial. medzi stolom a stredom vretena: 570 mm
Max. hmotnosť obrobku: 500 kg

Viac ako 20 rokov na trhu